Over programmaraden

Een programmaraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de kabelexploitant (Ziggo,UPC enz.) adviseert bij de samenstelling van het wettelijk basispakket op de kabel. Dat basispakket bestaat uit 15 tv- en 25 radiozenders. Daarnaast kan de raad in sommige gevallen over meer zenders adviseren. De programmaraad wordt benoemd door de gemeenteraad en bestaat uit "gewone" burgers met interesse voor radio- en tv. De raad treedt op als consumentvertegenwoordiging voor de kijkers en luisteraars. De programmaraad moet ervoor zorgen dat er een pluriform pakket op de kabel wordt doorgegeven. "Pluriform" is een mooi woord voor elk wat wils.

Wat doet een programmaraad

De programmaraad brengt een onafhankelijk advies uit over tenminste 15 televisiezenders en 25 radiozenders, dit noemt men het basispakket. Binnen dit advies staan zeven tv- en negen radiozenders al vast. Deze zenders worden de must-carry zenders genoemd.

De programmaraad probeert te zorgen dat het (basis)pakket evenwichtig (pluriform) is samengesteld. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een goede mix is tussen publieke en commerciële zenders en dat alle leeftijds- en doelgroepen iets van hun gading vinden. Hierbij houdt men vaak ook rekening met het distributiebeleid van de kabelexploitant.

De kabelexploitant is in principe verplicht om het advies uit te voeren. Alleen om zwaarwichtige redenen kan de kabelexploitant hier van afwijken. Een programmaraad vergadert gemiddeld zes keer per jaar om tot een jaarlijks radio- en tvadvies te kunnen komen.

Must-carry zenders

Dit zijn zenders die altijd moeten worden doorgegeven door de kabelmaatschappijen. Het gaat om de tv-zenders Nederland 1, 2 en 3, en twee Belgische Nederlandstalige (Vlaamse) tv-stations, dus VRT Eén en Ketnet/Canvas. Daarnaast moeten ook de publieke regionale en lokale tv-zender worden doorgegeven.
Op radiogebied zijn de doorgifte van Radio 1 tot en met 5 verplicht. Hierbij komen nog de regionale en lokale zenders en twee Nederlandstalige Belgische (Vlaamse) VRT-radiozenders bij (de programmaraad kan daarbij een keuze maken uit VRT Radio 1, VRT Radio 2, VRT Klara, VRT Studio Brussel en VRT MNM) Programmaraden mogen uiteraard ook meer VRT-radiostations adviseren in het 'verplichte' deel.

Uitgebreid advies

Op verzoek van de kabelexploitant kan de programmaraad ook adviseren over de overige zenders. De meeste exploitanten noemen dit het standaardpakket. Dit pakket bestaat meestal uit ongeveer 30 televisie- en 36 radiozenders, afhankelijk van waar men woont.