Programmaraadnieuws

11-04-2011 | Reactie Kabelraden.nl op artikel Telegraaf:Programmaraden op het hakblok

Programmaraadnieuws

In het artikel van Telegraaf "Programmaraden op het hakblok" wordt de suggestie gewekt dat programmaraden allerhande exotische zenders adviseren en daarmee andere kanalen verdringen. Er wordt verwezen naar het verdwijnen van CNN en BBC in ruil voor Italiaanse, Spaanse of Griekse zenders.

De afgelopen adviesperiode heeft geen enkele programmaraad een Griekse zender geadviseerd. Twee van de 50 programmaraden adviseerden een Italiaanse zender. Nergens is BBC uit het pakket verdwenen als gevolg van adviezen van programmaraden. BBC 1 en BBC2 worden in heel Nederland gewoon nog doorgegeven. CNN is inderdaad in een aantal gebieden uit het pakket verwijderd. Maar dat gebeurde niet op advies van programmaraden. De desbetreffende kabelexploitant verkleinde het analoge pakket van 34 naar 30 zenders waardoor er zenders moesten verdwijnen. De programmaraden hebben juist vervolgens deze zender weer geadviseerd, om hem terug te halen in het analoge pakket. Overigens is het jaren gebruikelijk geweest om een Spaanse en een Italiaanse zender in het analoge pakket door te geven. Die zenders hebben dus de andere zenders niet ‘verdrongen', maar maakten onderdeel uit van het normale aanbod. De problemen ontstonden pas toen de kabelexploitanten de pakketten gingen verkleinen.

Een programmaraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de kabelexploitant (Ziggo, UPC enz.) adviseert bij de samenstelling van het wettelijk basispakket op de analoge kabel. Dat basispakket bestaat uit 15 tv- en 25 radiozenders. Van deze 15 zenders zijn er 7 zogenoemde "must carry zenders": Nederland 1, 2 en 3, lokale en regionale publieke zenders, VRT één en Canvas/Ketnet. De overige zenders mag de programmaraad vrij adviseren. De programmaraad heeft daarbij als wettelijke opdracht om te zorgen voor een pluriform pakket. De adviezen zijn zwaarwegend en moeten in principe worden opgevolgd door de kabelexploitanten. De kabelexploitanten vullen de rest van hun analoge pakket zelf in. Hierbij kiezen zij in het algemeen voor de meest populaire zenders.

Overigens zijn ook programmaraden van mening dat het tijd wordt om de regeling voor consumenteninvloed op de kabel aan te passen. Ook zij hopen dat de minister op korte termijn haar voorstellen daarvoor naar de Tweede Kamer stuurt.

Hier het orginele artikel van de Telegraaf

Inmiddels heeft de Telegraaf het online artikel uitgebreid met een reactie van Kabelraden.nl. Zie hier het online artikel

Bron: Kabelraden.nl