Programmaraadnieuws

09-07-2008 | Rotterdammers willen TRT terug

Programmaraadnieuws

Kabelmaatschappij UPC heeft onlangs de Turkse zender TRT Int. geschrapt uit het analoge pakket dat voor elke kabelabonnee toegankelijk is. Turkse organisaties en de programmaraad hebben hiertegen flink protest aangetekend omdat ze het niet eens zijn met de beslissing van UPC. De protesten vonden in Amsterdam plaats al blijkt dat dit niet ging over het verdwijnen van TRT uit het analoge pakket in Amsterdam maar juist in Rotterdam.


Verdwenen voor Animal Planet
Dat UPC het kanaal verwijderde uit het aanbod was om Animal Planet te kunnen toevoegen. De TRT stond in het advies van de programmaraad op een lage positie (buiten het bindende advies). Daarom had UPC het recht de zender uit het analoge pakket van 32 kanalen te verwijderen. UPC deed dit gebaseerd op hun distributiebeleid en onderzoek naar kijkcijfers.

Programmaraad
De Programmaraad is het er niet mee eens dat de Turkse zender van de kabel verdwijnt. De zender heeft al jarenlang een vaste plek in het zenderaanbod. De veelsoortigheid van het televisiepakket met zenders in diverse talen en etnische achtergronden komt hiermee in het gedrang, vindt de programmaraad.
De raad streeft er ieder jaar naar een zo breed mogelijk pakket te adviseren aan UPC. Volgens de Mediawet mag de Programmaraad over vijftien zenders bindend adviseren. Van die vijftien moeten er bovendien zeven nationaal, regionaal of lokaal zijn. Hoe de resterende ruimte op de kabel wordt opgevuld, bepaalt UPC zelf. Pas in de volgende adviesronde kan het raad de Turkse zender weer op de kabel laten terugkomen.
‘Het is voor ons onmogelijk onze taak goed uit te voeren wanneer het aantal zenders en voorkeuren zoveel groter is in vergelijking met het aantal te adviseren zenders', aldus de Programmaraad. De raad roept dan ook op tot duidelijkheid over de toekomst van de rol van de consument. Tevens roept hij de Rotterdammers op het UPC te laten weten als ze het niet eens zijn met de verdwijning van TRT van de kabel.

Reactie UPC
UPC stelt in een reactie namens perswoordvoerder Ronald Sutmuller ‘De TRT-protesten komen eigenlijk alleen uit Rotterdam. Uit Amsterdam horen wij niets noemenswaardigs. De programmaraad uit Rotterdam heeft met ons de handtekeningen die de Turkse gemeenschap daar heeft opgehaald in ontvangst genomen: een belangrijk signaal. We zien in de huidige samenstelling van het Standaardpakket een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De raad daar doet dus niet moeilijk.' Verder stelt UPC geen enkele toezegging te hebben gedaan noch te overwegen om TRT Int. weer analoog terug te plaatsen.
Turkse kijkers met een kabelaansluiting kunnen de TRT samen met 6 andere populaire Turkse zenders wel ontvangen via een Digitale decoder van UPC Digital.

Raadsleden
Aan de protesten vanuit Rotterdam lag overigens ook ten grondslag dat Rotterdamse gemeenteraadsleden van de PvdA samen met deelraadsleden van de PvdA uit stadsdelen Feijenoord en IJsselmonde ruim 3.000 handtekeningen inzamelden. Alle raadsleden zijn van Turkse afkomst en de handtekeningen betreffen dan ook een protest van leden van de Turkse gemenschap in Rotterdam tegen het verdwijnen van de Turkse zender TRT.int uit het basispakket. Er wonen zo'n 65.000 mensen van Turkse komaf in Rotterdam, waarvan 20.000 in Feijenoord. Zij vinden het onterecht dat er voortaan alleen nog betaald naar de Turkse zender gekeken kan worden. In een pluriforme samenleving hoort een pluriform aanbod van TV-zenders, aldus de indieners van de handtekeningen. Volgens de organisaties heeft TRT naast een praktische functie als nieuwsbron vanuit land van herkomst, ook een symbolische waarde door erkenning van de Turkse bevolkingsgroep als een deel van de Nederlandse maatschappij.

Vraag naar Turkse tv
Intussen is bij de UPC winkels in Rotterdam gebleken dat er een duidelijke groei is in de vraag naar het digitale Turkse pluspakket. Ondanks dat er in Rotterdam erg veel schotels hangen voor de gratis ontvangst van Turkse zenders via Turksat, kunnen of willen veel inwoners de kanalen toch niet op deze manier betrekken. In de regio Rijnmond is TRT Int. overigens opmerkelijk genoeg nog wél analoog te zien in Spijkenisse en Dordrecht. TRT International is in een eerder stadium al in vele andere steden waaronder Den-Haag, Utrecht en Breda uit het analoge aanbod verdwenen en opmerkelijk genoeg kwam het daar geheel niet tot protesten. In Gorinchem en Delft keerde TRT Int. bij indertijd Casema wel snel terug in het aanbod vanwege actie van de grote Turkse gemeenschap.

Bron: JHV/Radio.nl