Nieuws

12-10-2009 | 100%NL en BravaNL in 2010 nieuw in advies van de programmaraad Friesland Ziggo

Nieuws

Programmaraad Ziggo Friesland heeft tijdens de adviesvergadering van 6 oktober jl. de zenders 100%NL en BravaNL nieuw geadviseerd voor opname in het analoge kabelpakket. Ziggo moet dit zwaarwegende advies van de programmaraad in principe opvolgen.

De programmaraad was op 6 oktober bijeen in een openbare vergadering om een concept- advies op te stellen voor het radio- en televisiepakket in 2010. Zowel radiozender 100%NL als televisiezender BravaNL worden als een goede aanvulling op het bestaande aanbod gezien. De programmaraad stelt daarom voor deze zenders op te nemen in het voor Ziggo verplichte basispakket.

100%NL komt op de plaats van CAZ, dat gestopt is. De cultuurzender BravaNL neemt de plek in van de inmiddels verdwenen franse zender TV5 Monde. Die Franse zender kwam niet meer voor advies in aanmerking nu zij zelf niet langer doorgegeven wil worden in het analoge pakket. De programmaraad heeft overigens geen signalen gekregen dat er behoefte is aan een vervangende Franse zender in het analoge pakket.

De programmaraad adviseert voor alle gemeenten in het verzorgingsgebied van Ziggo regio Friesland een zelfde pakket. Bij de advisering is rekening gehouden met wensen van de klanten en de verzoeken voor doorgifte ingediend door de zenders. Daarnaast heeft de raad in haar overwegingen de pluriformiteit van het pakket meegenomen. Dat wil zeggen dat er voor elk wat wils in het pakket moet zitten.

Dit advies geldt voor de volgende gemeenten in Friesland: Bolsward, Franekeradiel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Het Bildt, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd, Ooststellingwerf, Opsterland, Skarsterlân, Sneek, Terschelling, Vlieland, Weststellingwerf, Wûnseradiel en Wymbritseradiel.

Het volledige advies van de programmaraad ligt nu ter inzage, op www.prfriesland.nl. Consumenten en programma-aanbieders kunnen tot 1 november 2009 hun bezwaren uiten bij de Programmaraad Friesland via secretariaat@prfriesland.nl. Op 24 november 2009 wordt het advies definitief vastgesteld en kort daarna uitgebracht aan Ziggo.

Download het advies hier

Bron: Programmaraad Friesland (Ziggo)